Registracija

print

Registracije za aktivno udeležbo so se zaključile!

Registracije za pasivno udeležbo so odprte!

Prijavni obrazec za pasivno udeležbo


AKTIVNA UDELEŽBA

Kako se prijavim?

 1. Izpolnite obrazec na spletnem portalu 1ka.
 2. V obrazec naložite tudi Word datoteko z vašim povzetkom prispevka. Datoteko poimenujete na naslednji način:  Priimek_Ime_BPSC2023.doc(x).
  • Pri pripravi predstavitve bodite pozorni, da vaše delo ni plagiat.
 3. V obrazec ravno tako naložite izjavo/-e o soavtorstvu (podpišejo jo vaši mentorji oziroma morebitni somentorji in soavtorji).
 4. Strokovna komisija bo pregledala vse povzetke in presodila o ustreznosti prispevka ter o vrsti predstavitve.

!! Ob prijavi je potrebno priložiti tudi povzetek dela (obrazec) in izjave soavtorjev (izjava), da se s prijavo strinjajo. !!


!!! IZPOSTAVLJAMO !!!

 • Ob prijavi je potrebno oddati le povzetek (in soglasje soavtorjev, če ti obstajajo), ne pa celih nalog ali posterjev.

 • Prijaviti se je možno tudi s preliminarnimi rezultati oziroma podatki raziskave, ki je še v teku, a je potrebno končni povzetek oddati do 1. julija. V nasprotnem primeru prijava ni veljavna.

 • Svoje delo je možno predstavljati v obliki ustne predstavitve ali posterja.

 • Prijaviti se je možno tudi kot pasivni udeleženci.

 • Status študenta ni pogoj za prijavo!